Výsledky hledání

OATD – Open Access Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.

ProQuest - Dissertations

Dissertation and Theses Dissemination and Ordering Your Trusted Partner for Dissertations and Theses Dissemination and Ordering

Upload and Search Theses and Dissertations - OpenThesis

OpenThesis is a free repository of theses, dissertations, and other academic documents, coupled with powerful search, organization, and collaboration tools. Theses and Dissertations by Subject Area

ProQuest Dissertations & Theses Global, Albertina icome

Case Study: University of La Verne and ProQuest Dissertations & Theses Případová studie zaměřená na využití databáze ProQuest Dissertations & Theses pro výzkum a vlastní diplomové/dizer­tační práce. Zkušenosti

Theses

Abstract: The disertation thesis deals with the problem of marketing communication of universities. The main reason for a choice of the topic of dissertation thesis and solution to the theme of the dissertation thesis was a fact that 

Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

od roku 1992. Plné texty jsou povinně odevzdávány od roku 2008. Tištěné verze jsou k nahlédnutí v Univerzitní knihovně. This collection contains all thesis and dissertations submitted at the University of Pardubice since 1992. Fulltext

UCT Prague DIT - Dissertation Theses

Sub-programme: Basic and special inorganic technology Catalytic and membrane processes Advanced photooxidative processes for remediation of water and inactivation of microorganisms

Vysokoškolské kvalifikační práce  stavební / Theses and 

Kolekce obsahuje vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty stavební. Ověření vlastností desek na bázi dřeva aplikovaných pro řešení detailů plochých střech.

ProQuest Dissertations & Theses

Univerzita Palackého má k dispozici novou databázi ProQuest Dissertations & Theses, kolekci The Sciences and Engineering, která je zaměřena především na oblast přírodních věd.

Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

collection contains all thesis and dissertations submitted at the University of Pardubice since 1992. Fulltext
Zobrazujeme výsledky 110 z celkem 458 096 nalezených