Výsledky hledání

ProQuest - Dissertations

Whether you are publishing or ordering a dissertation or thesis, ProQuest is the only partner you’ll need. Submit Dissertations and Theses

Upload and Search Theses and Dissertations - OpenThesis

OpenThesis is a free repository of theses, dissertations, and other academic documents, coupled with powerful search, organization, and collaboration tools.

OATD – Open Access Theses and Dissertations

Advanced research and scholarship. Theses and dissertations, free to find, free to use.

Theses

main reason for a choice of the topic of dissertation thesis and solution to the theme of the dissertation thesis was a fact that nobody has paid adequate 

ProQuest Dissertations & Theses Global, Albertina icome

Případová studie zaměřená na využití databáze ProQuest Dissertations & Theses pro výzkum a vlastní diplomové/dizer­tační práce. Zkušenosti

Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

verze jsou k nahlédnutí v Univerzitní knihovně. This collection contains all thesis and dissertations submitted at the University of Pardubice since 1992. Fulltext

UCT Prague DIT - Dissertation Theses

Elektrolytický rozklad vody za zvýšené teploty. Studium kinetiky reakce v soustavě pevná fáze – tekutina. Studie povrchových vlastností titanového nosiče.

ProQuest Dissertations & Theses

Univerzita Palackého má k dispozici novou databázi ProQuest Dissertations & Theses, kolekci The Sciences and Engineering, která je zaměřena především 

Vysokoškolské kvalifikační práce  stavební / Theses and 

Kolekce obsahuje vysokoškolské kvalifikační práce Fakulty stavební. Ověření vlastností desek na bázi dřeva aplikovaných pro řešení detailů plochých střech.

Vysokoškolské kvalifikační práce / Theses, dissertations, etc.

verze jsou k nahlédnutí v Univerzitní knihovně. This collection contains all thesis and dissertations submitted at the University of Pardubice since 1992. Fulltext
Zobrazujeme výsledky 110 z celkem 458 286 nalezených

586/1